Planning Duikopleidingen Dive Post

Onderstaand de geplande opleidingen bij Dive Post in Valkenburg. 
Zit er geen geschikte datum bij? Neem contact op met Gertine
Langmuur (gertine@divepost.nl / 06-24282334). Geplande startdata
zijn in overleg te verschuiven. Bij twee of meer inschrijvingen kan 
de opleiding op maat gepland worden.

 

Startdatum Duikopleiding
   
Oktober  
22 Start Open Water Instructeur / IDC traject
22 Start Assistent Instructeur
28 Emergency Oxygen Provider Specialty
   
November  
2 EFR specialty
6 EFR Instructeur
9 Nitrox specialty
12 Pro skill review
13 Emergency O2 Provider Instructeur
13 en 14 PADI Instructeur Examen
15-17 Instructeur Specialties / MSDT Programma 
19 Open Water Referral
Nog te plannen Emergency Oxigen Provider specialty
   
December  
10 Open Water referral
30 EFR, AED en CfC
Nog te plannen meerdere specialties