Planning Duikopleidingen Dive Post

Onderstaand de geplande opleidingen bij Dive Post in Valkenburg. 
Zit er geen geschikte datum bij? Neem contact op met Gertine
Langmuur (gertine@divepost.nl / 06-24282334). Geplande startdata
zijn in overleg te verschuiven. Bij twee of meer inschrijvingen kan 
de opleiding op maat gepland worden.

   
November  
13 Diepduik specialty
20 Open Water referral 
27 Vintechnieken
Nog te plannen EFR en Emergency Oxigen Provider 
   
December  
3 Nitrox Specialty ENG
11 Open Water referral
29 EFR, AED en CfC
Nog te plannen meerdere specialties