PvdA: Sterfte bruinvissen in Oosterschelde is teken aan de wand

De sterfte van bruinvissen in Oosterschelde door honger is een teken aan de wand.

Dat zegt de PvdA-Statenfractie naar aanleiding van de bevinding van de Universiteit van Utrecht dat de afname van het aantal bruinvissen vooral wordt veroorzaakt door voedselgebrek. Door een gebrek aan vissoorten zoals wijting, kabeljauw, haring en dikkoppen sterven steeds meer dieren door verhongering. Mogelijke oorzaken van de voedselgebrek zijn de Japanse Oester en het gebrek aan instroom van voedselrijk rivierwater.

Ecosysteem

De PvdA maakt zich zorgen over de toenemende bruinvissensterfte en heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Volgens de fractie zijn de problemen een duidelijke aanwijzing voor het niet goed functioneren van het ecosysteem van de Oosterschelde. Ook de mosselvissers ondervinden nadelen van de voedselarmoede.

De PvdA wil weten wat de ecologische en economische gevolgen zijn en dringt aan op overleg over nader onderzoek en maatregelen om te problemen op te lossen.

door Rolf Bosboom - © Provinciale Zeeuwse Courant