Dive Post wil van de 'Klink' weer echte duikplas maken!

De Klinkenbergerplas in Warmond wordt opnieuw ingericht. Dive Post grijpt deze kans aan om 'de Klink' als duikstek nieuw leven in te blazen. Het doel is de plas als duiklocatie te behouden, de waterkwaliteit te verbeteren en meer duikvoorzieningen aan te leggen. De gemeente Oestgeest heeft voor de herinrichting 800.000 euro beschikbaar gesteld. 

Op dinsdag 15 december heeft de betrokken landschapsarchitect de eerste plannen gepresenteerd, op basis van twee eerder gehouden inloopavonden. Daarbij zijn ook de voorstellen van Dive Post Dive-equipment in Valkenburg (ZH) meegenomen, waaronder verbetering van de waterkwaliteit, de aanleg van een duikparcours en mogelijk ook de aanleg van omkleedruimte. Bij de overige herinrichtingsplannen hoort een horecagelegenheid met toilet, waar duikers gebruik van kunnen maken. Het voorstel wordt binnenkort aan het college van B&W voorgelegd, waarna in februari 2016 een voorlopig ontwerpbesluit wordt genomen, gevolgd door een definitief ontwerpbesluit in mei 2016. 

 

Nieuwe techniek voor verbetering zicht

De laatste jaren wordt niet veel meer in de Klinkenbergerplas gedoken. Dive Post gelooft dat daar verandering in kan komen door met name het zicht te verbeteren. Hiervoor zijn concrete plannen ingediend, zoals het storten van zoetwatermosselen en de aanleg van een verbinding met de naastgelegen plas. 

Ook wijst Dive Post op een totaal nieuwe methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van waterstofperoxide in combinatie met fosfaatbinded klei. Voor onderzoek naar deze methode is reeds in 2014 door derden een beurs aangevraagd, met de Klinkenbergerplas als een van de onderzoeklocaties. Begin 2016 wordt duidelijk of deze zogenoemde STW-beurs (Stichting Technische Wetenschappen) wordt toegekend en de vier jaar durende pilot kan starten. Het systeem is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met ARCADIS en de Wageningen Universiteit.