Diepzeevis ernstig bedreigd door fabrieksschepen

Als er niets verandert, worden de oceanen in rap tempo leeg gevist. Vooral de diepzeevisserij ligt op de visserijtop 'Global Oceans Action Summit', tot vrijdag in Den Haag, zwaar onder vuur.

Soorten als de empereurvis en de grenadier die op een diepte vanaf 200 meter worden gevangen zijn net zo bedreigd als de veel bekendere blauwvintonijn.

Diepzeetrawlers
Vooral ontwikkelingslanden hebben moeite met de diepzeetrawlers, die met enorme subsidies in de vaart worden gehouden. Fabrieksschepen tot een lengte van 150 meter slepen enorme netten over de zeebodem. De diepte waarop ze vissen varieert van 200 tot 2.000 meter. Alles verdwijnt in de netten, bodemleven wordt vernietigd.

In het net vinden de matrozen geen tong of kabeljauw, maar diepzeeheek (in de wateren bij Australië), empereurvis, haarstaartvis, blauwe leng of grenadier (in de Atlantische Oceaan). De boten komen uit Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Frankrijk of Spanje. De vis wordt aan boord gefileerd en diepgevroren aan wal gebracht.

10% gevangen op diepzee
Naar schatting 10 procent van alle vis wordt op de diepzee gevangen. "Dat hoeft geen probleem te zijn, mits het maar verantwoord gebeurt", zegt plaatsvervangend directeur-generaal Arni Mathiesen van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de VN. "Kleinschalige vissers die bij de kust de mangrove vernietigen zijn soms schadelijker dan sommige diepzeevissers."

Dat laatste onderschrijft onderzoeker Kees Taal van Wageningen Universiteit. Er is volgens hem echter te weinig bekend over de diepzeevissen. Taal pleit voor afspraken, controle en duidelijke quota.