Nautilus Lifeline

Daar lig je dan met je buddy in het water! Uren voorbij, de boot niet meer te zien. Vanaf nu een oplossing!

Het zal je maar gebeuren: Na de duik kom je boven … Oeps! Jouw boot is ver weg! Heel ver weg … zo ver weg dat het geen zin heeft om te zwemmen! De stroming sleurt je langzaam maar zeker de verkeerde kant op.  En tot overmaat van ramp kunnen ze je niet vinden! Je bent buiten het zicht veld. Of erger nog! Ze zijn je “vergeten”!! Daar lig je dan, samen met je buddy in het water! Uren gaan voorbij, de boot is al lang niet meer te zien. En je vraagt je af hoe nu verder … zwemmen of wachten … wat is wijsheid!

 

De Nautilus Lifeline is een marifoon handset waar mee je als duiker/surfer of watersporter vrij kunt communiceren met de boot of een ieder die ook een marifoon heeft in de omgeving. Hiervoor kan je een communicatie kanaal naar keuze instellen. Bijvoorbeeld als je na een duik boven komt, kan je middels het indrukken van de GROENE knop, direct je locatie doorgeven aan de boot, zodat ze je kunnen oppikken. In moeilijke of risicovolle situaties zou je gelijk de boot of kant kunnen inlichten, zonder direct alle hulpdiensten in te hoeven schakelen. En soms is het gewoon prettig even contact te hebben dat je weer veilig bovenwater bent.

 

Indien zich een werkelijk noodsituatie voor doet dan zit er op de Nautilus Lifeline een oranje communicatie knop. De marifoon schakelt direct over op het nood communicatie kanaal 16 van de scheepvaart. Hierdoor kunnen alle bezitters van een marifoon je horen in een straal van circa 12 kilometer. Zo kan bij een nood situatie gelijk actie ondernomen worden door scheepvaart en kustwacht.

 

Echter indien de situatie uit de hand loopt of echt ernstig is, dan zit er op de Nautilus Lifeline een Rode Knop. Middels deze knop wordt, met een bereik van circa 18 kilometer, een GPS noodsignaal uitgezonden naar alle hulpdiensten en scheepvaart.

 

De Nautilus Lifeline geeft doormiddel van GPS de locatie aan waar je bent op de handset in de vorm van lengte en breedte graad.

 

Multi functioneel:
De Nautilus Lifeline is een multifunctioneel apparaat. Niet alleen voor geval van nood, maar ook met een uiterst nuttige toepassing in communicatie met de boot of de kant. Er zijn talloze situaties denkbaar waarbij het vanuit het water prettig is om contact te hebben met iemand anders op het droge.