Teamduik steengroeve La Gombe

zondag 22 juli 2018

La Gombe is het duikcentrum van C.L.A.S. Het centrum is gesitueerd in Esneux, op 20 kilometer afstand van Luik in een prachtige omgeving. Dankzij de nabijheid van een autosnelweg en een goed stelsel van secundaire wegen is het centrum snel en gemakkelijk bereikbaar.

La Gombe is een voormalige steengroeve met een prachtig wateroppervlak en een diepte van 30 meter. In het water treft U naast een gevarieerde flora en fauna tal van objecten aan zoals horizontale en verticale buizen, een pantservoertuig, een vliegtuig, een sloep en twee afgezonken boten.

Om nieuwe duikers vertrouwd te maken met de duikomgeving, is er in het clublokaal een maquette van de gehele steengroeve opgesteld. In de maquette is het eenvoudig te bepalen waar de attributen zich bevinden welke men wil bezoeken en via welke hulpmiddelen, zoals gespannen kabels, deze objecten te vinden zijn. Onder het clublokaal bevinden zich de kleedruimtes met daarbij de gelegenheid om een warme douche te nemen. Op het terrein zijn tevens een ruime parkeergelegenheid en een vulstation.

Op het duiken in La Gombe is het reglement van toepassing waarin gedragsregels, beschikbare tijden, kosten en aanmeld adressen uitgebreid aan de orde komen.

Meer info volgt nog.