Planning Duikopleidingen Dive Post

Onderstaand de geplande opleidingen bij Dive Post in Valkenburg. 
Zit er geen geschikte datum bij? Neem contact op met Gertine
Langmuur (gertine@divepost.nl / 06-24282334). Geplande startdata
zijn in overleg te verschuiven. Bij twee of meer inschrijvingen kan 
de opleiding op maat gepland worden. 

Startdatum

Duikopleiding

Augustus  
9 Divemaster
24 Open Water Diver 
26 Advanced Open Water
28 EFR, AED en CfC
30 Rescue Diver
   
September  
7 Open Water Diver 
8 Advanced Open Water
8 Nachtduik Specialty
14 Seal Team
20 Nitrox Specialty
21 Open Water Diver 
21 Pro skill review
23 PPB Specialty
26 EFR Instructeur
27 Emergency O2 Provider Instructeur
28 Start Open Water Instructeur / IDC traject
28 Start Assistent Instructeur
28 Adaptive Techniques specialty
   
Oktober  
6 Master Seal Team
6 en 7 PADI Instructeur Examen
7 Navigatie Specialty
8, 9 en 10 Instructeur Specialties / MSDT Programma 
12 Divemaster
18 Nitrox Specialty
19 Open Water Diver 
25 Equipment Specialty
   
November  
2 Pro skill review
7 EFR Instructeur
8 Emergency O2 Provider Instructeur
9 Start Open Water Instructeur / IDC traject
9 Start Assistent Instructeur
9 Open Water referral
17 en 18 PADI Instructeur Examen
19, 20 en 21 Instructeur Specialties / MSDT Programma 
Nog te plannen Nitrox, EFR en Emergency Oxigen Provider specialty
   
December  
7 Open Water referral
13 EFR, AED en CfC
Nog te plannen meerdere specialties
   
2019  
Januari  
11 Open Water Diver
17 Nitrox Specialty
24 Equipment Specialty
29 EFR, AED en CfC