Planning Duikopleidingen Dive Post

Onderstaand de geplande opleidingen bij Dive Post in Valkenburg. 
Zit er geen geschikte datum bij? Neem contact op met Gertine
Langmuur (gertine@divepost.nl / 06-24282334). Geplande startdata
zijn in overleg te verschuiven. Bij twee of meer inschrijvingen kan 
de opleiding op maat gepland worden. 

Startdatum

Duikopleiding

November  
12 Advanced Open Water
17 Open Water referral
18 en 19 PADI Instructeur Examen
20, 21 en 22 Instructeur Specialties / MSDT Programma 
23 Nitrox Specialty
   
December  
8 Open Water referral
14 Equipment Specialty
19 Emergency Oxigen Provider
   
Januari  
13 Seal Team
26 Open Water Opleiding
   
  Planning 2018 volgt binnenkort