Subsidie voor kreeft van het Zeeuwse land

Kokkelvissersbedrijf M. Klink in Bruinisse krijgt een subsidie

van 22.000 euro voor de "Proof of concept Binnendijkse Kreeftenkweek", een

proef om kreeften op het land te kweken. Dat hebben Gedeputeerde Staten

dinsdag besloten.

 

De kokkelvisser wil starten met een kreeftenboerderij. Hij wil kreeftlarven

laten uitgroeien tot kleine kreeften van vier cm lang, inclusief scharen.

Dat gebeurt in een voormalige palingkwekerij te Bruinisse. De kleine

kreeften worden gekweekt in een 'watertoren', die uit meerdere lagen

bestaat.

 

Kweken

Tijdens het kweken wordt onderzocht op welke manier de larve het beste tot

kreeft kan uitgroeien. Van belang zijn het waterbeheer, aanvoer van

voedingsstoffen, afvoer van afvalstoffen, watertemperatuur en

stroomsnelheid.

 

Kreeftenseizoen

Het kreeftenseizoen duurt van april tot en met half juli. Kreeftenkweek op

Zeeuws land is wellicht een manier om het aanbod te vergroten, ook buiten

het reguliere seizoen. Het is de bedoeling om in mei 2014 te starten.

 

Uitbreiding

Als de proef een succes is, wordt de kreeftenfarm uitgebreid, zodat de

kreeften kunnen uitgroeien tot eetbare kwaliteitsproducten.