Kabinet trekt 75 miljoen uit voor gezonder maken Grevelingenmeer

Er komt definitief een opening in de Brouwersdam, zodat er weer een open verbinding ontstaat tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee. Vissen en planten krijgen daardoor meer zuurstof. Bovendien ontstaan er mogelijkheden voor de bouw van een getijdecentrale. Om de verbinding te kunnen maken, trekt het kabinet 75 miljoen euro uit.

Dat hebben de ministers Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (ChristenUnie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) woensdagochtend bekend gemaakt. Nadat de Grevelingen in de jaren zeventig volledig werd afgesloten van de Noordzee, is er geen eb en vloed meer in de Grevelingen. De diepere delen zijn vrijwel zuurstofloos. Dat is slecht voor bodemleven, kreeften, vissen en recreatie.

De oplossing: een opening maken in de Brouwersdam. Dan spoelt zeewater het meer door en kan het getij worden gebruikt voor het opwekken van energie. Kosten: 139,5 miljoen. Ondanks bijdragen van rijk en regio was er een tekort van 75 miljoen euro. Na jarenlang gesteggel, past het kabinet dat bedrag nu bij.

Minister Van Nieuwenhuizen: ,,We hebben Nederland veiliger gemaakt tegen de gevaren van hoog water. De komende jaren gaan we samen gericht investeren om ook de waterkwaliteit en de natuur in de grote wateren weer op peil te brengen. Met maatregelen die eb en vloed mogelijk maken, komt er weer genoeg zuurstof in de Grevelingen en verbeteren we de biodiversiteit.’’

Extra zuivering

In totaal trekt het kabinet 275 miljoen euro uit voor verbeteringen. Naast het op peil brengen van de waterkwaliteit en de natuur in de Grevelingen en de Eems-Dollard, wordt ook geïnvesteerd in extra zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties om te voorkomen dat medicijnresten, microplastics en andere ongewenste chemische stoffen in de natuur en het water terechtkomen. Ook worden maatregelen uitgewerkt om de milieueffecten van landbouw op natuur en waterkwaliteit te verminderen.

Flakkeese Spuisluis 

Eind mei vorig jaar werd al een eerste stap gezet om de kwaliteit van het grootste zoutwatermeer van West-Europa te verbeteren. Daarvoor werd de Flakkeese Spuisluis bij Bruinisse heropend.  Daardoor stroomt sindsdien elke dag weer vers water in het Grevelingenmeer. Maar het meeste heil wordt verwacht van een doorlaat in de Brouwersdam. 

Bron PZC